Obec Beňadiková

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
06.03.2012 Účastnícky poplatok za odborný seminár "Účtovníctvo, rozpočtovníctvo pre obce, PO, RO zriadené obcou v roku 2012. Novela postupov účtovania a novela Zákona o účtovníctve", ktorý sa uskutoční 05.03.2012
36_2012
10.00 € s DPH Obec Beňadiková Region.vzdelávacie centrum-združenie obcí, so sídlom v Štrbe 01.03.2012 01.03.2012
06.03.2012 Vlajka SR 80x120 cm+Vlajka EU 80x120 cm, Zástava SR 60x90 cm
35_2012
35.64 € s DPH Obec Beňadiková Signo, s.r.o. 27.02.2012 27.02.2012
06.03.2012 Predpis platieb obce Beňadiková pre rok 2012 na Spoločný Obecný úrad so sídlom pri Mestskom úrade Liptovský Mikuláš
34_2012
1646.00 € s DPH Obec Beňadiková Mesto Liptovský Mikuláš 15.02.2012 27.02.2012
27.02.2012 Členský poplatok za obdobie 01/2012
33_2012
18.20 € s DPH Obec Beňadiková Združenie obcí Čistý Liptov 15.02.2012 27.02.2012
26.02.2012 Nákup 4 ks dvier do priestorov Obecného úradu+1 kovania+1 FAB zámku do dvier
32_2012
190.69 € s DPH Obec Beňadiková STAVMAT IN, spol.s.r.o. 20.02.2012 21.02.2012
26.02.2012 Účastnícky poplatok za seminár "Finančné výkazníctvo v samospráve. Formulár vzájomných vzťahov.", ktorý sa uskutoční dňa 28.02.2012
31_2012
10.00 € s DPH Obec Beňadiková Region.vzdelávacie centrum-združenie obcí, so sídlom v Štrbe 21.02.2012 21.02.2012
20.02.2012 Spracovanie vyjadrenia k projektu "Rekonštrukcia chodníka a vyznačenie cyklotrasy v obci Beňadiková"
30_2012
28.13 € s DPH Obec Beňadiková Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 15.02.2012 20.02.2012
19.02.2012 Doprava a uloženie komunálnych odpadov za obdobie 01/2012
29_2012
316.56 € s DPH Obec Beňadiková OZO, a.s. 10.02.2012 17.02.2012
16.02.2012 Telefónne poplatky_mobil za obdobie 01/2012
28_2012
18.37 € s DPH Obec Beňadiková Telefónica Slovakia, s.r.o. 10.02.2012 15.02.2012
13.02.2012 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel_Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy, blahoželania a pod.) za obdobie 01.01.2012-31.12.2012
27_2012
20.40 € s DPH Obec Beňadiková Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 08.02.2012 13.02.2012
10.02.2012 Poistenie PC zostavy získanej z projektu DISAM za obdobie od 09.03.2012 do 09.03.2013
26_2012
29.44 € s DPH Obec Beňadiková KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 07.02.2012 10.02.2012
10.02.2012 Propagačný materiál o obci Beňadiková v počte 84 ks
25_2012
13.00 € s DPH Obec Beňadiková Miestna akčná skupina Horný Liptov 08.02.2012 09.02.2012
08.02.2012 Telefónne poplatky za pevnú linku za obdobie 01/2012
24_2012
24.92 € s DPH Obec Beňadiková Slovak Telekom, a.s. 03.02.2012 08.02.2012
08.02.2012 Doplatok za výkon autobusových spojov za obdobie 01/2012
23_2012
39.83 € s DPH Obec Beňadiková SAD LIORBUS, a.s. 30.01.2012 08.02.2012
01.02.2012 Stavebný materiál na údržbu Šatní na miestnom ihrisku
22_2012
140.96 € s DPH Obec Beňadiková STAVMAT IN, spol.s.r.o. 27.01.2012 01.02.2012
Zobrazených 1441 - 1455 z celkových 1476.
1 2 91 92 93 94 95 97 99