Obec Beňadiková

Zmluva

Dodatok č.16 k Zmluve o dielo uzatvorenej na zneškodnenie odpadov

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: OZO a.s.

Adresa dodávateľa: Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 36380415

Predmet zmluvy: Zmena Článku III. Ujednanie o cene Zmluvy o dielo uzatvorenej na zneškodnenie odpadov v súlade s § 536 Obchodného zánonníka

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 22.11.2021

Datum zverejnenia: 25.11.2021

Dokumenty Pdf Dotatok cislo 16 k Zmluve o dielo_zneškodnenie odpadov.pdf ( veľkosť: 348,1 KB, aktualizované: Štvrtok 25. November 2021 18:16 )