Obec Beňadiková

Zmluva

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Beňadiková v roku 2021

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dot. 02/2021

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: Centrum voľného času

Adresa dodávateľa: Nábrežie Dr.Aurela Stodolu 1932/47, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 37810561

Predmet zmluvy: Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Beňadiková na záujmové vzdelávanie detí podľa § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej správe v centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Liptovský Mikuláš v roku 2021“ - §4a) VZN č. 1/2019“ - za mesiace september 2021 – december 2021

Zmluvná cena: 224.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 13.10.2021

Datum zverejnenia: 15.10.2021

Dokumenty Pdf Zmluva o poskytnuti dotacie_2021_02_CVC Liptovsky Mikulas.pdf ( veľkosť: 372,6 KB, aktualizované: Streda 03. November 2021 09:44 )