Obec Beňadiková

Zmluva

Nájomná zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Lukáš Záborský a Viktória Záborská

Adresa objednávateľa: Beňadiková 68, 032 04 Beňadiková

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Beňadiková

Adresa dodávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO dodávateľa: 00315079

Predmet zmluvy: Nájom pozemku za účelom umožnenia starostlivosti o pozemok a jeho súčasti a možnosti užívať pozemok a skleník pre vlastnú potrebu

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť záhrada; List vlastníctva číslo: 128; Katastrálne územie: Beňadiková; Parcela číslo: KN-C 2;

Zmluvná cena: 50.00 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 06.08.2021

Datum zverejnenia: 06.08.2021

Dokumenty Pdf Najomna zmluva pozemok KN_C 2_manzelia Zaborski.pdf ( veľkosť: 272,4 KB, aktualizované: Piatok 06. August 2021 10:42 )