Obec Beňadiková

Zmluva

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

Identifikácia

Číslo zmluvy: 9930108947

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet zmluvy: Zmena Zmluvy o poskytovaní verejných služieb pre službu s telefónnym číslom 044/5595237 (Balík Biznis linka M) v rozsahu uvedenom v dodatku

Zmluvná cena: 19.99 €/mesiac s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 19.07.2021

Datum zverejnenia: 19.07.2021

Dokumenty Pdf Dodatok k Zmluve o poskytovani verejnych služieb_9930108947_Telekom.pdf ( veľkosť: 2,8 MB, aktualizované: Pondelok 19. Júl 2021 14:49 )