Obec Beňadiková

Zmluva

Zmluva o dielo uzatvorená na zneškodnenie odpadov v súlade s § 536 Obchodného zákonníka

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: OZO - Liptovský Mikuláš, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 36403661

Predmet zmluvy: Zber, odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov katalógové číslo 20 01 08, ktoré vznikli na území obce, za cenu 18,- Eur + DPH za 1 kontajner v objeme 120 litrov / 1 vývoz

Zmluvná cena: 18.00 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 16.06.2021

Datum zverejnenia: 22.06.2021

Dokumenty Pdf ZoD_odvoz a zhodnotenie BRO.pdf ( veľkosť: 116,5 KB, aktualizované: Utorok 22. Jún 2021 23:00 )