Obec Beňadiková

Zmluva

Zmluva o zriadení vecného bremena

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: BENEDEX KISELY, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nábr. Dr. A. Stodolu 1749/37, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 43 978 550

Predmet zmluvy: Zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu cez nehnuteľnosť - pozemok parc.č. C-KN 27/8 v k.ú. Beňadiková v plnom rozsahu pešo ako aj dopravnými prostriedkami v prospech Obec Beňadiková

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť pozemok; List vlastníctva číslo: 405; Katastrálne územie: Beňadiková; Parcela číslo: C-KN 27/8;

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 22.06.2021

Datum zverejnenia: 22.06.2021

Dokumenty Pdf BENEDEX KISELY s r o - Obec Beňadiková_Zmluva o zriadení vecného bremena.pdf ( veľkosť: 92,4 KB, aktualizované: Utorok 22. Jún 2021 22:43 )