Obec Beňadiková

Zmluva

Zmluva o zriadení vecného bremena

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: BENEDEX KISELY, s.r.o.

Adresa objednávateľa: Nábr. Dr. A. Stodolu 1749/37, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO objednávateľa: 43 978 550

Názov dodávateľa: Obec Beňadiková

Adresa dodávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO dodávateľa: 00315079

Predmet zmluvy: Zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu cez nehnuteľnosť - pozemok parc.č. C-KN 27/7 v k.ú. Beňadiková v plnom rozsahu pešo ako aj dopravnými prostriedkami v prospech BENEDEX KISELY, s.r.o.

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť pozemok; List vlastníctva číslo: 128; Katastrálne územie: Beňadiková; Parcela číslo: C-KN 27/7;

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 22.06.2021

Datum zverejnenia: 22.06.2021

Dokumenty Pdf Obec Beňadiková - BENEDEX KISELY s r o_Zmluva o zriadení vecného bremena.pdf ( veľkosť: 92,5 KB, aktualizované: Utorok 22. Jún 2021 22:37 )