Obec Beňadiková

Zmluva

Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.2021/0010

Identifikácia

Číslo zmluvy: ZML.2021/0010

Názov objednávateľa: Mária Bieliková

Adresa objednávateľa: Beňadiková 102, 032 04 Beňadiková

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Beňadiková

Adresa dodávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO dodávateľa: 00315079

Predmet zmluvy: Nájom hrobového miesta č. A/161 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej

Zmluvná cena: 1.50 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 03.06.2021

Datum zverejnenia: 03.06.2021

Dokumenty Pdf ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA_A_161.pdf ( veľkosť: 158,7 KB, aktualizované: Štvrtok 03. Jún 2021 20:54 )