Obec Beňadiková

Zmluva

Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.2021/0007

Identifikácia

Číslo zmluvy: ZML.2021/0007

Názov objednávateľa: Jaroslava Janeková

Adresa objednávateľa: Beňadiková 115, 032 04 Beňadiková

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Beňadiková

Adresa dodávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO dodávateľa: 00315079

Predmet zmluvy: Nájom hrobového miesta č. A/135 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej

Zmluvná cena: 1.50 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 02.06.2021

Datum zverejnenia: 03.06.2021

Dokumenty Pdf ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA_A_135.pdf ( veľkosť: 193,6 KB, aktualizované: Štvrtok 03. Jún 2021 01:15 )