Obec Beňadiková

Zmluva

Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.2021/0003

Identifikácia

Číslo zmluvy: ZML.2021/0003

Názov objednávateľa: Irena Zárubová

Adresa objednávateľa: Hurbanova 1410/5, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Beňadiková

Adresa dodávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO dodávateľa: 00315079

Predmet zmluvy: Nájom hrobového miesta č. B/46 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej

Zmluvná cena: 1.50 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 03.05.2021

Datum zverejnenia: 03.05.2021

Dokumenty Pdf ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA_B_46.pdf ( veľkosť: 388,5 KB, aktualizované: Pondelok 03. Máj 2021 11:13 )