Obec Beňadiková

Zmluva

Zmluva o nájme hrobového miesta č.ZML.2020/0019

Identifikácia

Číslo zmluvy: ZML.2020/0019

Názov objednávateľa: Ľudmila Uličná

Adresa objednávateľa: Beňadiková 106, 032 04 Beňadiková

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Beňadiková

Adresa dodávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO dodávateľa: 00315079

Predmet zmluvy: Nájom hrobového miesta č.A/167 (dvojhrob) na hlavnom cintoríne v Beňdikovej

Zmluvná cena: 3.00 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 13.07.2020

Datum zverejnenia: 20.07.2020

Dokumenty Pdf ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA_A_167.pdf ( veľkosť: 388,7 KB, aktualizované: Pondelok 20. Júl 2020 18:11 )