Obec Beňadiková

Zmluva

Dodatok č.2 ku Zmluve o dielo zo dňa 22.11.2017

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: MK alarm, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Garbiarska 905, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 36370606

Predmet zmluvy: Zmena o doplnok Zmluvy o dielo V prílohe č.1 Zmluvy: technická špecifikácia - sa mení položka "káblové vedenie" a nahrádza sa ekvivalentým zariadením. (Modifikácia zariadenia je prílohou č. 1 dodatku)

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 04.02.2020

Datum zverejnenia: 04.02.2020

Dokumenty Pdf Dodatok čislo 2 k ZoD zo dňa 22.11.2017_Kamerovy system.pdf ( veľkosť: 1,4 MB, aktualizované: Utorok 04. Február 2020 15:30 )