Obec Beňadiková

Zmluva

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV A O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV SPROSTREDKOVATEĽOM

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: Obec Liptovský Ján

Adresa dodávateľa: Ulica Jána Kalinčiaka 39/3, 032 03 Liptovský Ján

IČO dodávateľa: 00315486

Predmet zmluvy: Sprostredkovanie spracúvania osobných údajov v informačnom systéme prevádzkovateľa (Stavebný úrad na Spoločnom obecnom úrade v Liptovskom Jáne pre oblasť územného rozhodovania a stavebného poriadku) podľa §34 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 31.12.2019

Datum zverejnenia: 03.02.2020

Dokumenty Pdf GDPR_SOcU Liptovsky Jan_Benadikova.pdf ( veľkosť: 109,1 KB, aktualizované: Pondelok 03. Február 2020 21:00 )