Obec Beňadiková

Zmluva

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a podnikajúcich FO

Identifikácia

Číslo zmluvy: 4419011959

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group

Adresa dodávateľa: Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

IČO dodávateľa: 31595545

Predmet zmluvy: Poistenie Kamerového systému proti združenému živlu, odcudzeniu a vandalizmu

Zmluvná cena: 555.80 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 26.01.2020

Datum zverejnenia: 28.01.2020

Dokumenty Pdf Navrh poistnej zmluvy 4419011959_Kamerovy system.pdf ( veľkosť: 3,7 MB, aktualizované: Utorok 28. Január 2020 15:15 )