Obec Beňadiková

Zmluva

Zmluva o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: SPORT SERVICE, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Diaková 111, 038 02 Diaková

IČO dodávateľa: 36785571

Predmet zmluvy: Realizácia prác: "Multifunkčné ihrisko Beňadiková"

Zmluvná cena: 56988.42 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 25.11.2019

Datum zverejnenia: 02.12.2019

Dokumenty Pdf Zmluva o dielo_Multifunkčné ihrisko Beňadiková.pdf ( veľkosť: 436,3 KB, aktualizované: Pondelok 02. December 2019 13:45 )