Obec Beňadiková

Zmluva

ZMLUVA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Identifikácia

Číslo zmluvy: ZS-30-11-2019-SK

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: Galileo Corporation s.r.o.

Adresa dodávateľa: Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda

IČO dodávateľa: 47 192 941

Predmet zmluvy: Úprava vzájomných práv a povinností Strán pri spracovaní osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje Sprostredkovateľovi v súvislosti s Prevádzkovou zmluvou pri využívaní Služieb.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 21.11.2019

Datum zverejnenia: 21.11.2019

Dokumenty Pdf Spracovateľská_Zmluva Beňadiková.pdf ( veľkosť: 328 KB, aktualizované: Štvrtok 21. November 2019 20:01 )