Obec Beňadiková

Zmluva

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

Identifikácia

Číslo zmluvy: CUET-30-11-2019 SK

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: Galileo Corporation s.r.o.

Adresa dodávateľa: Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda

IČO dodávateľa: 47192941

Predmet zmluvy: Rozšírenie redakčného systému - modulu úradná tabuľa o možnosť zverejňovania dokumentov podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (ďalej len „CUET“ dostupnej na portáli https://cuet.slovensko.sk/ spravovanom Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby ďalej len „NASES“), a zabezpečenie zverejňovania dokumentov na CUET prostredníctvom modulu úradná tabuľa. Cena za rozšírenie modulu úradnej tabule podľa tejto zmluvy je 690,- Eur bez DPH. Cena za zabezpečenie správy dokumentov na CUET na 1 rok je 225,- Eur bez DPH („ročný poplatok“).

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 21.11.2019

Datum zverejnenia: 21.11.2019

Dokumenty Pdf CUET_zmluva Beňadiková.pdf ( veľkosť: 376 KB, aktualizované: Štvrtok 21. November 2019 19:58 )