Obec Beňadiková

Zmluva

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Beňadiková v roku 2019

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dot.03/2019

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: Centrum voľného času

Adresa dodávateľa: Nábrežie Dr.Aurela Stodolu 1932/47, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 37810561

Predmet zmluvy: Dotácia na záujmové vzdelávanie detí podľa § 6 ods.12 písm.d) zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej správe v centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Liptovský Mikuláš v roku 2019“ - §4a) VZN č. 1/2019“ - za mesiace september 2019 – december 2019

Zmluvná cena: 196.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 18.11.2019

Datum zverejnenia: 20.11.2019

Dokumenty Pdf Zmluva o poskytnuti dotacie_2019_03_CVC L_Mikulas.pdf ( veľkosť: 373,2 KB, aktualizované: Streda 20. November 2019 13:35 )