Obec Beňadiková

Zmluva

Zmluva o Municipálnom úvere-Eurofondy (A) č.32/011/19

Identifikácia

Číslo zmluvy: 32/011/19

Názov objednávateľa: Prima banka Slovensko a.s.

Adresa objednávateľa: Hodžova 11, 010 11 Žilina

IČO objednávateľa: 31575951

Názov dodávateľa: Obec Beňadiková

Adresa dodávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO dodávateľa: 00315079

Predmet zmluvy: Poskytnutie terminovaného bankového úveru na predfinancovanie NFP s Programu rozvoja vidieka, kód projektu:074ZA220147, Názov projektu: Vybudovanie bezpečnostného kamerového systému v obci Beňadikvoá s možnosťou refundácie

Zmluvná cena: 92631.90 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 07.11.2019

Datum zverejnenia: 07.11.2019

Dokumenty Pdf Zmluva o Municipalnom uvere_Eurofondy A c_32_011_19.pdf ( veľkosť: 3 MB, aktualizované: Štvrtok 07. November 2019 13:15 )