Obec Beňadiková

Zmluva

Dodatok č. I. ku Zmluve o dielo zo dňa 22.11.2017

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: MK alarm, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Garbiarska 905, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 36 370 606

Predmet zmluvy: Zmena a doplnenie obsahu Zmluvy o dielo zo dňa 22.11.2017

Zmluvná cena: 92631.90 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 22.10.2019

Datum zverejnenia: 22.10.2019

Dokumenty Pdf Dodatok c I ku zmluve o dielo zo dňa 22_11_2017_Kamerový systém.pdf ( veľkosť: 5,1 MB, aktualizované: Utorok 22. Október 2019 21:12 )