Obec Beňadiková

Zmluva

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074ZA220147

Identifikácia

Číslo zmluvy: 074ZA220147

Názov objednávateľa: Pôdohospodárska platobná agentúra

Adresa objednávateľa: Hraničná 12, 815 26 Bratislava

IČO objednávateľa: 30794323

Názov dodávateľa: Obec Beňadiková

Adresa dodávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO dodávateľa: 00315079

Predmet zmluvy: Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt: "Vybudovanie bezpečnostného kamerového systému v obci Beňadiková"

Zmluvná cena: 92631.90 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 03.09.2019

Datum zverejnenia: 19.09.2019

Dokumenty Pdf Zmluva o poskytnutí NFP 074ZA220147.pdf ( veľkosť: 6 MB, aktualizované: Štvrtok 19. September 2019 14:24 )