Obec Beňadiková

Zmluva

Zmluva o prenájme parkovacieho miesta

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: ARRIVA Liorbus, a.s.

Adresa objednávateľa: Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok

IČO objednávateľa: 36403431

Názov dodávateľa: Obec Beňadiková

Adresa dodávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO dodávateľa: 00315079

Predmet zmluvy: Prenájom pozemku parc.č. KN-C 50/5 v k.ú. Beňadiková na parkovanie 1 autobusu

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť pozemok; List vlastníctva číslo: 128; Katastrálne územie: Beňadiková; Parcela číslo: KN-C 50/5;

Zmluvná cena: 210.00 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 12.08.2019

Datum zverejnenia: 15.08.2019

Dokumenty Pdf Zmluva o nájme parkovacieho miesta.pdf ( veľkosť: 668,4 KB, aktualizované: Štvrtok 15. August 2019 14:09 )