Obec Beňadiková

Zmluva

Dodatok č.1 ku Lincenčnej zmluve

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: TENDERnet s.r.o.

Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika 836/33, 010 01 Žilina

IČO dodávateľa: 50139088

Predmet zmluvy: Úprava Článku II.Odmena bod č.1 (nové znenie bodu)

Zmluvná cena: 150.00 €/rok bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 23.10.2018

Datum zverejnenia: 23.10.2018

Dokumenty Pdf Dodatok cislo 1 k Licencnej zmluve_software TENDERnet.pdf ( veľkosť: 783,1 KB, aktualizované: Utorok 23. Október 2018 09:54 )