Obec Beňadiková

Zmluva

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072ZA130001

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dodat.1_072ZA130001

Názov objednávateľa: Pôdohospodárska platobná agentúra

Adresa objednávateľa: Hraničná 12, 815 26 Bratislava

IČO objednávateľa: 30794323

Názov dodávateľa: Obec Beňadiková

Adresa dodávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO dodávateľa: 00315079

Predmet zmluvy: Úprava Článku 2 PREDMET A ÚČEL ZMLUVY, odst.2.1 (nové znenie) Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072ZA130001

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 24.09.2018

Datum zverejnenia: 08.10.2018

Dokumenty Pdf Dodatok c_1 k Zmluve o poskytnuti NFP c_072ZA130001.pdf ( veľkosť: 1,5 MB, aktualizované: Pondelok 08. Október 2018 09:00 )