Obec Beňadiková

Obstaranie

Detske ihrisko v Beňadikovej

Identifikácia

Číslo zákazky: VS 2/2012

Názov odberateľa: Obec Beňadiková

Adresa odberateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO odberateľa: 00315079

Názov úspešného uchádača: SPORT SERVICE, s.r.o.

Adresa úspešného uchádača: Diaková 103, 038 02 Diaková

IČO úspešného uchádača: 36785571

Predmet zákazky: Návrh, dodanie a montáž verejného detského ihriska vrátane dopadových vôd. Súčasťou je aj dodanie a montáž lavičiek a odpadkového koša, konečná úprava priestoru detského ihriska zrovnaním terénu a zatrávnením.

Cena zákazky: 16491.60 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 26.11.2012

Datum zverejnenia: 03.12.2012