Obec Beňadiková

Obstaranie

„Rekonštrukcia chodníka a vyznačenie cyklotrasy v obci Beňadiková “

Identifikácia

Číslo zákazky: VS 1/2012

Názov odberateľa: Obec Beňadiková

Adresa odberateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO odberateľa: 00315079

Názov úspešného uchádača: GEVOS, s.r.o.

Adresa úspešného uchádača: Galovany 162, 032 11 Galovany

IČO úspešného uchádača: 36440841

Predmet zákazky: Zhotovenie diela - stavby „Rekonštrukcia chodníka a vyznačenie cyklotrasy v obci Beňadiková “

Cena zákazky: 32880.90 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 18.05.2012

Datum zverejnenia: 21.05.2012