Obec Beňadiková

Objednávky

Datum zverejnenia Predmet objednávky/Číslo objednávky Cena objednávky Objednávateľ Dodávateľ Dátum objednania
05.06.2019 3 ks Pivný set 200x50 cm PREMIUM; 2 ks Nožnicový pártystan 3x3 m -ALU Premium (farba biela)
24_2019
1530.48 € s DPH Obec Beňadiková Pártystany-Jičín s.r.o. 05.06.2019
04.06.2019 Vypracovanie posudku sociálnej odkázanosti občana: Oľga Hiková, Beňadiková 86
23_2019
17.00 € s DPH Obec Beňadiková AMBULANCIA MV, spol.s.r.o. 04.06.2019
04.06.2019 Revízia (kontrola) 10 ks prenosných hasiacich prístrojov (2x OcÚ; 1x ambulancia; 4x KD; 2x šatne; 1x bytový domu č.68)
22_2019
28.76 € s DPH Obec Beňadiková GAJOS, s.r.o. 04.06.2019
30.05.2019 Projektové práce na stavbe STAVEBNÉ ÚPRAVY CHODNÍKA NA CINTORÍN na stavebnom objekte: SO 01 - Stavebné úpravy chodníka
21_2019
450.00 € s DPH Obec Beňadiková EKOSTAVING s.r.o. 30.05.2019
13.05.2019 60 ks jedálnych kupónov
20_2019
248.40 € s DPH Obec Beňadiková Up Slovensko, s.r.o. 13.05.2019
07.05.2019 Obnova produktu ESET Internet Security na 1 PC na 2 roky s 20% zľavou pre orgány štátnej správy a územnej samosprávy
19_2019
50.33 € s DPH Obec Beňadiková ESET spol.s.r.o. 07.05.2019
17.04.2019 Montáž komínovej striešky na 4 ks komínov na Polyfunkčnom bytovom dome súpisné číslo 68
18_2019
56.00 € s DPH Obec Beňadiková Roman Geryk 17.04.2019
15.04.2019 Hlavná ročná kontrola Detského ihriska nachádzajúceho sa na Športovom areáli obce Beňadiková
17_2019
198.72 € s DPH Obec Beňadiková EKOTEC spol. s.ro. 15.04.2019
15.04.2019 Polohopisné a výškopisné zameranie budúcej trasy chodníka - vetva C v obci Beňadiková
16_2019
200.00 € s DPH Obec Beňadiková Jaroslav Duriš-geodetické a kartografické práce 15.04.2019
15.04.2019 Montáž a dodávka zachytávačov snehu na strechu budovy Obecného úradu v Beňadikovej
15_2019
328.00 € s DPH Obec Beňadiková Roman Geryk 15.04.2019
10.04.2019 40 ks Jedálnych kupónov
14_2019
168.40 € s DPH Obec Beňadiková Up Slovensko, s.r.o. 10.04.2019
10.04.2019 Vypracovanie znaleckého posudku na pozemky v k.ú. Beňadiková KN-C 264/3, KN-C 264/4, KN-C 264/5 pre účely plánovanej zámeny pozemkov
13_2019
120.00 € s DPH Obec Beňadiková Ing.Katarína Uhríková 10.04.2019
10.04.2019 Projektové práce - štúdia architektonického zámeru "Dom smútku-Beňadiková"
12_2019
660.00 € s DPH Obec Beňadiková Archeka s.r.o. 10.04.2019
03.04.2019 Polohopisné a výškopisné zameranie časti pozemku parc.č. 128 pre výstavbu domu smútku
11_2019
130.00 € s DPH Obec Beňadiková Jaroslav Duriš-geodetické a kartografické práce 29.03.2019
13.03.2019 60 ks Jedálnych kupónov
10_2019
248.40 € s DPH Obec Beňadiková Up Slovensko, s.r.o. 13.03.2019
Zobrazených 121 - 135 z celkových 382.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 25 26