Obec Beňadiková

Objednávka

Dodávka vchodových dverí na prechod z Kultúrneho domu do lodného kontajnera

Identifikácia

Číslo objednávky: 48_2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: CUPROJEKT, spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Hurbanova 1496/24, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 50965239

Predmet objednávky: Dodávka vchodových dverí na prechod z Kultúrneho domu do lodného kontajnera

Cena objednávky: 1113.17 € s DPH

Objednávku vystavil: Ján Martinovič ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 15.11.2021

Datum zverejnenia: 15.11.2021

Dokumenty