Obec Beňadiková

Objednávka

Tlačivá: Kniha príchodov a odchodov, Dovolenka, Priznanie k štvordani-košielka, Priznanie k dani z pozemkov, Priznanie k dani zo stavieb na 1 účel, Priznanie k dani za psa, Kartónový rozraďovač, Spisové dosky + doprava

Identifikácia

Číslo objednávky: 46_2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT

Adresa dodávateľa: Kráľov Brod č.56, 925 41 Kráľov Brod

IČO dodávateľa: 17644429

Predmet objednávky: Tlačivá: Kniha príchodov a odchodov, Dovolenka, Priznanie k štvordani-košielka, Priznanie k dani z pozemkov, Priznanie k dani zo stavieb na 1 účel, Priznanie k dani za psa, Kartónový rozraďovač, Spisové dosky + doprava

Cena objednávky: 29.87 € s DPH

Objednávku vystavil: Janka Klepáčová ( referent obce-kumulovaná funkcia )

Dátumy

Dátum objednania: 09.11.2021

Datum zverejnenia: 09.11.2021

Dokumenty