Obec Beňadiková

Objednávka

40 ks Kniha Liptovský Mikuláš a okolie z neba

Identifikácia

Číslo objednávky: 45_2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: CBS spol. s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 36754749

Predmet objednávky: 40 ks Kniha Liptovský Mikuláš a okolie z neba

Cena objednávky: 660.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ján Martinovič ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 27.10.2021

Datum zverejnenia: 27.10.2021

Dokumenty