Obec Beňadiková

Objednávka

Servis alarmu Obecného úradu Beňadiková (2 ks Dual PIR s MW+servisná práca)

Identifikácia

Číslo objednávky: 44_2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: ALCONET, s.r.o.

Adresa dodávateľa: M.Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 36419702

Predmet objednávky: Servis alarmu Obecného úradu Beňadiková (2 ks Dual PIR s MW+servisná práca)

Cena objednávky: 180.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ján Martinovič ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 25.10.2021

Datum zverejnenia: 25.10.2021

Dokumenty