Obec Beňadiková

Objednávka

Vedrá na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (pre domácnosti v obci) vrátane dopravy

Identifikácia

Číslo objednávky: 28_2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: OZO-Liptovský Mikuláš, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 36403661

Predmet objednávky: Vedrá na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (pre domácnosti v obci) vrátane dopravy

Cena objednávky: 213.60 € s DPH

Objednávku vystavil: Ján Martinovič ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 21.07.2021

Datum zverejnenia: 21.07.2021

Dokumenty