Obec Beňadiková

Objednávka

40 ks 120 l smetná nádoba čierna PREMIUM; 9 ks 50l závesný kôš modrý; 9 ks stĺpiky na zabetónovanie

Identifikácia

Číslo objednávky: 25_2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: FEREX, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Vodná 23, 949 01 Nitra

IČO dodávateľa: 17682258

Predmet objednávky: 40 ks 120 l smetná nádoba čierna PREMIUM; 9 ks 50l závesný kôš modrý; 9 ks stĺpiky na zabetónovanie

Cena objednávky: 1396.80 € s DPH

Objednávku vystavil: Ján Martinovič ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 21.06.2021

Datum zverejnenia: 21.06.2021

Dokumenty