Obec Beňadiková

Objednávka

Revízia (kontrola) 10 ks prenosných hasiacich prístrojov (2x Obecný úrad; 1x ambulancia; 3x Kultúrny dom; 1x Obecná knižnica; 2x šatne; 1x bytový dom č.68) ako a hydraulická tlaková skúška 2 prenosných hasiacich prístrojov (šatne)

Identifikácia

Číslo objednávky: 24_2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: GAJOS, s.r.o.

Adresa dodávateľa: M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 36376981

Predmet objednávky: Revízia (kontrola) 10 ks prenosných hasiacich prístrojov (2x Obecný úrad; 1x ambulancia; 3x Kultúrny dom; 1x Obecná knižnica; 2x šatne; 1x bytový dom č.68) ako a hydraulická tlaková skúška 2 prenosných hasiacich prístrojov (šatne)

Cena objednávky: 69.60 € s DPH

Objednávku vystavil: Ján Martinovič ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 17.06.2021

Datum zverejnenia: 17.06.2021

Dokumenty