Obec Beňadiková

Objednávka

20 ks Led zdroj 18W; 20 ks Príchytka kov 32-34

Identifikácia

Číslo objednávky: 21_2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: TIPLUX spol. s.r.o.

Adresa dodávateľa: Cesta pod Hradovou 32, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 36568562

Predmet objednávky: 20 ks Led zdroj 18W; 20 ks Príchytka kov 32-34

Cena objednávky: 416.40 € s DPH

Objednávku vystavil: Ján Martinovič ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 25.05.2021

Datum zverejnenia: 02.06.2021

Dokumenty