Obec Beňadiková

Objednávka

Výkopové práce pre elektrické rozvody k Multifunkčnému ihrisku: - Hĺbenie kablovej ryhy; - Ručný zásyp káblovej ryhy; - Poviz.úprava terénu

Identifikácia

Číslo objednávky: 18_2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: SPORT SERVICE, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Diaková 103, 038 02 Diaková

IČO dodávateľa: 36785571

Predmet objednávky: Výkopové práce pre elektrické rozvody k Multifunkčnému ihrisku: - Hĺbenie kablovej ryhy; - Ručný zásyp káblovej ryhy; - Poviz.úprava terénu

Cena objednávky: 485.32 € s DPH

Objednávku vystavil: Ján Martinovič ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 06.05.2021

Datum zverejnenia: 07.05.2021

Dokumenty