Obec Beňadiková

Objednávka

Spracovanie vyjadrenia k projektu "Rozšírenie kanalizácie Záhrady-východ"

Identifikácia

Číslo objednávky: 14_2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.

Adresa dodávateľa: Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 36672441

Predmet objednávky: Spracovanie vyjadrenia k projektu "Rozšírenie kanalizácie Záhrady-východ"

Cena objednávky: 35.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ján Martinovič ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 12.04.2021

Datum zverejnenia: 15.04.2021

Dokumenty