Obec Beňadiková

Objednávka

Profesionálna digitalizácia - špeciálna služba: 1 ks Obecná kronika; 1 ks Fotoalbum; 1 ks Školská kronika (z archívu)

Identifikácia

Číslo objednávky: 12_2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: SLOVENSKÉ FILMOVÉ ŠTÚDIÁ BRATISLAVA, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Palisády 733/42, 811 06 Bratislava

IČO dodávateľa: 46485074

Predmet objednávky: Profesionálna digitalizácia - špeciálna služba: 1 ks Obecná kronika; 1 ks Fotoalbum; 1 ks Školská kronika (z archívu)

Cena objednávky: 300.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ján Martinovič ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 31.03.2021

Datum zverejnenia: 31.03.2021

Dokumenty