Obec Beňadiková

Objednávka

200 ks Respirátorov FFP2 pre občanov nad 65 rokov veku

Identifikácia

Číslo objednávky: 09_2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: ATM Medic, s.r.o.

Adresa dodávateľa: 1.mája 1207, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 52880061

Predmet objednávky: 200 ks Respirátorov FFP2 pre občanov nad 65 rokov veku

Cena objednávky: 130.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ján Martinovič ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 17.02.2021

Datum zverejnenia: 19.02.2021

Dokumenty