Obec Beňadiková

Objednávka

10 ks Nástenných kalendárov TATRY panoráma

Identifikácia

Číslo objednávky: 59_2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: Mária Sireková - GRAFIC COLOR

Adresa dodávateľa: Družstevná 5, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 43184413

Predmet objednávky: 10 ks Nástenných kalendárov TATRY panoráma

Cena objednávky: 63.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ján Martinovič ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 09.12.2020

Datum zverejnenia: 09.12.2020

Dokumenty