Obec Beňadiková

Objednávka

30 m2 Zatrávňovacej rohože pod kolotoče rozmer 1,5x1 m vrátane dopravy na miesto

Identifikácia

Číslo objednávky: 55_2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: Veríme v Zábavu, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Pod Brezinou 86, 911 01 Trenčín

IČO dodávateľa: 46167145

Predmet objednávky: 30 m2 Zatrávňovacej rohože pod kolotoče rozmer 1,5x1 m vrátane dopravy na miesto

Cena objednávky: 948.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ján Martinovič ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 02.12.2020

Datum zverejnenia: 02.12.2020

Dokumenty