Obec Beňadiková

Objednávka

60 ks Jedálnych kupónov

Identifikácia

Číslo objednávky: 49_2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: Up Slovensko, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava

IČO dodávateľa: 31396674

Predmet objednávky: 60 ks Jedálnych kupónov

Cena objednávky: 248.40 € s DPH

Objednávku vystavil: Janka Klepáčová ( referent obce-kumulovaná funkcia )

Dátumy

Dátum objednania: 12.10.2020

Datum zverejnenia: 12.10.2020

Dokumenty