Obec Beňadiková

Objednávka

Zameranie účelovej komunikácie na hlavný cintorín v Beňadikovej v rozsahu: Vyhotovenie geometrického plánu a oddelenie pozemku ak stav právny nie je totožný s registrom C KN

Identifikácia

Číslo objednávky: 44_2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: GEODET-KA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Gazdovská 972/22, 031 04 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 44026595

Predmet objednávky: Zameranie účelovej komunikácie na hlavný cintorín v Beňadikovej v rozsahu: Vyhotovenie geometrického plánu a oddelenie pozemku ak stav právny nie je totožný s registrom C KN

Cena objednávky: 766.20 € s DPH

Objednávku vystavil: Ján Martinovič ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 04.08.2020

Datum zverejnenia: 05.08.2020

Dokumenty