Obec Beňadiková

Objednávka

Vypracovanie projektovej dokumentácie "Rozšírenie kanalizácie Záhrady-Východ" t.j. realizačný projekt s výkazom a rozpočtom pre územné a stavebné konanie v množstve 8 paré v tlačenej forme + 1x vo forme *.pdf

Identifikácia

Číslo objednávky: 43_2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: 3MS Consulting, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Bešeňová č. 191, 034 83 Bešeňová

IČO dodávateľa: 46455876

Predmet objednávky: Vypracovanie projektovej dokumentácie "Rozšírenie kanalizácie Záhrady-Východ" t.j. realizačný projekt s výkazom a rozpočtom pre územné a stavebné konanie v množstve 8 paré v tlačenej forme + 1x vo forme *.pdf

Cena objednávky: 1950.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ján Martinovič ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 04.08.2020

Datum zverejnenia: 04.08.2020

Dokumenty