Obec Beňadiková

Objednávka

Príprava Žiadosti o NFP "MAS Horný Liptov" z Programu rozvoja vidieka 2014-2020, Kód výzvy: MAS_097/7.4/2 (Multifunkčné ihrisko Beňadiková)

Identifikácia

Číslo objednávky: 02_2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: Ultima Invest, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Ul. 1.mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 44020431

Predmet objednávky: Príprava Žiadosti o NFP "MAS Horný Liptov" z Programu rozvoja vidieka 2014-2020, Kód výzvy: MAS_097/7.4/2 (Multifunkčné ihrisko Beňadiková)

Cena objednávky: 700.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ján Martinovič ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 28.01.2020

Datum zverejnenia: 28.01.2020

Dokumenty