Obec Beňadiková

Objednávka

10 ks Nástenný kalendár TATRY 2020 a 5 ks Nástenný kalendár Alfonz Mucha 2020 vrátane poštovného

Identifikácia

Číslo objednávky: 61_2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: Mária Sireková - GRAFIC COLOR

Adresa dodávateľa: Družstevná 5, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 43184413

Predmet objednávky: 10 ks Nástenný kalendár TATRY 2020 a 5 ks Nástenný kalendár Alfonz Mucha 2020 vrátane poštovného

Cena objednávky: 104.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ján Martinovič ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 03.12.2019

Datum zverejnenia: 09.12.2019

Dokumenty