Obec Beňadiková

Objednávka

Vypracovanie zdravotného posudku pre posúdenie sociálnej odkázanosti občana: Ing. Zoltán Strcuľa, bytom Beňadiková 150

Identifikácia

Číslo objednávky: 57_2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: AMBULANCIA MV, spol. s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nábrežie 4.apríla 1990, 031 01 Liptovský Milkuláš

IČO dodávateľa: 36437891

Predmet objednávky: Vypracovanie zdravotného posudku pre posúdenie sociálnej odkázanosti občana: Ing. Zoltán Strcuľa, bytom Beňadiková 150

Cena objednávky: 17.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Janka Klepáčová ( referent-kumulovaná funkcia )

Dátumy

Dátum objednania: 28.10.2019

Datum zverejnenia: 28.10.2019

Dokumenty