Obec Beňadiková

Objednávka

Na základe požiadavky Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši dodatok k projektovej dokumentácii "Dom smútku Beňadiková" v rozsahu: Projekt protipožiarnej nádrže a Situácia prístupu k budove Domu smútku

Identifikácia

Číslo objednávky: 53_2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: Ing. arch. Eduard Jančuška

Adresa dodávateľa: Odbojárska 103/5, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 37375474

Predmet objednávky: Na základe požiadavky Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši dodatok k projektovej dokumentácii "Dom smútku Beňadiková" v rozsahu: Projekt protipožiarnej nádrže a Situácia prístupu k budove Domu smútku

Cena objednávky: 250.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ján Martinovič ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 14.10.2019

Datum zverejnenia: 14.10.2019

Dokumenty