Obec Beňadiková

Objednávka

145 ks čiernych kontajnerov 120 l

Identifikácia

Číslo objednávky: 52_2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: FEREX, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Vodná 23, 949 01 Nitra

IČO dodávateľa: 17682258

Predmet objednávky: 145 ks čiernych kontajnerov 120 l

Cena objednávky: 3340.80 € s DPH

Objednávku vystavil: Ján Martinovič ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 09.10.2019

Datum zverejnenia: 09.10.2019

Dokumenty